Zondag 9 februari 2020 om 14.30 uur houden wij een herdenkingsbijeenkomst onder de titel: “Leven met Herinnering”

Wilt u graag hierbij zijn, dan kunt u onderstaand formulier invullen.

Aanmeldingsformulier Herdenkingsbijeenkomst

Zondag 9 februari 2020 "Leven met Herinnering"
Wij komen naar deze bijeenkomt
Familienaam:
Field is required!
Aantal personen
Field is required!
Ik/Wij gedenk(en) deze middag mijn man, vrouw, (onze) moeder, (onze) zoon, dochter
Naam oveledene (graag volledige namen)
Field is required!
Geboortedatum
Field is required!
Datum overlijden
Field is required!
Email adres familie
Field is required!
Telefoonnummer
Field is required!
Wilt u dit formulier a.u.b. geheel ingevuld voor 27 januari 2020 aan ons zenden.