Passende locatie

Als we spreken over een locatie voor een uitvaartplechtigheid, dan denken we traditiegetrouw aan een kerkgebouw of een aula van een uitvaartcentrum.
Maar heeft u er weleens bij stilgestaan om daarvoor bijvoorbeeld de foyer van een schouwburg te gebruiken, of een zaal van een hotel?

Lees meer