Zondag 9 februari 2020 om 14.30 uur houden wij een herdenkingsbijeenkomst onder de titel: “Leven met Herinnering”

Wilt u graag hierbij zijn, dan kunt u onderstaand formulier invullen.

Aanmeldingsformulier Herdenkingsbijeenkomst

Zondag 9 februari 2020 "Leven met Herinnering"
Wij komen naar deze bijeenkomt
Familienaam:
Aantal personen
Ik/Wij gedenk(en) deze middag mijn man, vrouw, (onze) moeder, (onze) zoon, dochter
Naam oveledene (graag volledige namen)
Geboortedatum
Datum overlijden
Email adres familie
Telefoonnummer
Wilt u dit formulier a.u.b. geheel ingevuld voor 27 januari 2020 aan ons zenden.