Begraven versus cremeren

Begraven is bij sommige geloofsovertuigingen onlosmakelijk verbonden met een uitvaart. Cremeren is dan niet aan de orde. Bij andere geloofsovertuigingen of achtergronden is begraven één van de mogelijkheden. Dan wordt vaak vanuit gevoel gekozen.


Sommige mensen hebben meer met begraven dan met cremeren of vinden cremeren maar een vreemde gedachte. Wordt gekozen voor begraven dan hebben nabestaanden nog een plek om hun overleden dierbare te gedenken.Dat het graf moet worden bijgehouden is voor hen geen bezwaar, zelfs een vanzelfsprekendheid. Ook als men voor cremeren kiest zijn er diverse  mogelijkheden om de urn te plaatsen. tevens is het mogelijk de as te laten uit te strooien of de urn bij huis een plek te geven.

Moet een afscheidsdienst volgens de Wet op de Lijkbezorging plaatsvinden in een crematorium of kerk? Het antwoord is nee. U kunt op iedere ingetogen plaats een uitvaartdienst houden, denk daarbij aan een restaurant, in de natuur, een sporthal of een andere daarvoor geschikte locatie. Wij willen u graag daar graag over informeren.

  • Begraven is vaak duurder dan cremeren. Dat komt omdat u ook grafrechten moet betalen. Deze kosten zijn per gemeente verschillend.  De gemeente stelt deze kosten vast.
  • Vanuit het verleden kozen veel mensen voor begraven, omdat de nabestaanden een plek wilden hebben om naar toe te gaan. Tegenwoordig heeft u ook bij cremeren allerlei mogelijkheden voor een herdenkingsplek.

De kosten voor een begrafenis of crematie lopen gemakkelijk op tot een aantal duizenden euro’s. Dat betekent dat het de moeite waard is om daar een goede verzekering voor af te sluiten. Bent u nog jong en heeft u de mogelijkheid om iedere maand een paar euro opzij te zetten? U zorgt er daarmee voor dat u de kosten kunt drukken, terwijl u aan de andere kant wel de mogelijkheid heeft om uw uitvaart goed te regelen. Het is wat dat betreft de moeite waard om nu alvast na te gaan welke dekkingen er beschikbaar zijn.