Nieuws aangaande het coronavirus

Op dit moment maken we in Nederland allemaal een moeilijke en gelijk ook een spannende tijd door. In de hele wereld worden mensen ziek of overlijden aan de gevolgen van een zeer besmettelijk virus. Alle overheidsinstanties treffen maatregelen om dit verschrikkelijke virus te bestrijden en heeft de overheid ingrijpende maatregelen moeten nemen. Het einde daarvan zal vermoedelijk nog enige tijd op zich laten wachten.

Voor ons betekent dit in Afscheidshuys d’ Beek, dat wij anders met nabestaanden moeten leren omgaan. Zo zullen we een andere werkmethode ontwikkelen en moeten we het regelen van een uitvaart op een andere wijze gaan invullen, zonder dat dit ten kosten mag gaan van de kwaliteit. Dit is voor u niet altijd prettig, maar toch proberen we u zoveel mogelijk te helpen.
In deze droevige tijden willen we u informeren omtrent de mogelijkheden die voor u van groot belang kunnen zijn om een goede uitvaart te regelen zoals u dat inmiddels al vele jaren gewend bent. Door middel van dit bericht willen wij u voorlichten en kijken wat we in deze moeilijke tijd voor elkaar kunnen betekenen.

Wij kunnen ons goed voorstellen dat u voor een geliefde, een mooie uitvaart voor ogen heeft, maar dat we gedwongen worden om dit nu op een andere manier in te vullen. Daarom denken wij met u mee om er samen iets moois van te maken.

In Afscheidshuys d’ Beek beschikken wij over een aula die zeer geschikt is voor een intieme plechtigheid! Dagelijks hebben wij van 09.00 tot 10.00 uur een vrij inloop-spreekuur en bieden wij u de mogelijkheid om deze aula te bezoeken. Wilt u meer informatie? Neem dan met ons contact op: info@reedijkuitvaart.nl of bel ons:

tel.: 076 – 50 22 887 (24 uur per dag bereikbaar).

Door middel van de uitvaartbranche worden we met grote frequentie geïnformeerd aangaande de stand van zaken, maar soms volgen adviezen elkaar erg snel op. Op dit moment schrijft het RIVM voor dat uitvaarten in kerken en/of crematoria uitsluitend toegankelijk zijn voor max. 30 personen (inclusief organist/koor).

Voor rouwbezoek en condoleancebezoek is het dringende advies om niet meer dan 6 personen toe te laten. Meer personen tegelijk is helaas niet mogelijk i.v.m. besmettingsgevaar. Verwacht u meer personen, dan adviseren wij u om een schema op te stellen wie wanneer afscheid kan komen nemen.

Van alle aanwezigen wordt ook verwacht dat zij allemaal 1,5 meter afstand van elkaar houden. Het gevaar van besmetting ligt overal op de loer, reden voor ons om ook een kopje koffie/thee niet meer aan te bieden. In Afscheidshuys d’ Beek kunt u (onder strikte voorwaarden) gebruik maken van de 24 uurskamers.


Het regelgesprek doen wij in deze vervelende situatie niet bij u thuis maar onder voorwaarden bij ons op kantoor. Alle afspraken worden door ons op kantoor verder uitgewerkt en per post en/of email aan u toegezonden.

Middels onze website houden wij u op de hoogte van alle nieuwe maatregelen die de RIVM noodzakelijk acht. Op de website van het RIVM kunt u op veel vragen een antwoord vinden en nadere instructies publiceren.

Wat betreft het overbrengen naar ons Afscheidshuys d’ Beek gelden ook nieuwe regels: zo vragen wij u bij een overlijdensmelding, naar de oorzaak van overlijden, zijn er personen ziek, zijn er mensen met koorts. Ook voor onze collegae gelden t.a.v. het overbrengen strenge regels. Geef onze collegae ook de door hen zo gewenste ruimte van 1,5 meter.

Hoe om te gaan bij het condoleren.                                                                                                   Het is heel on-Brabants om elkaar bij een condoleance geen hand te kunnen geven. Maar het is inmiddels al een bekend gebaar: leg uw hand op uw hart als teken van medeleven.

In het crematorium en op een begraafplaats.                                                                                   Alle crematoria en begraafplaatsen volgen strikt de richtlijnen van het RIVM.  In overleg met onze uitvaartverzorger worden de afspraken voor het gebruik van diensten in het crematorium doorgesproken. Door nauw met elkaar samen te werken en ieder besluit af te stemmen, ontstaat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen de uitvaartbranche.

In de afgelopen week hebben we al diverse begrafenissen uitgevoerd waarbij een groepje belangstellenden rond het graf stond opgesteld met inachtneming van de eerder genoemde afstand van 1,5 meter.

Wij danken allen die zich inzetten voor uw en onze gezondheid.

Namens Jan Reedijk Uitvaartverzorging;

Femke Machielsen en Jan Reedijk