Wat kost gemiddeld een uitvaart?

Dit is geheel afhankelijk van uw persoonlijke wensen. De kostenberekening is een optelsom van factoren. Over het algemeen is een crematie, zonder kerkelijke uitvaart vooraf, het voordeligst. Met een kleine advertentie, eenvoudige kist en een klein gezelschap bij de condoleance moet u toch wel rekenen op € 5.000,00 á € 6.000,00 rekenen. Een kerkelijke uitvaart met begrafenis, eigen liturgieën en een koffietafel kan oplopen tot een bedrag van € 8.000,00 á € 9.000,00. Dit is exclusief een eventueel grafmonument.

 Ik heb elders een verzekering, ben ik dan vrij in de keuze van een uitvaartondernemer?

Ja, u bepaalt zelf door wie u een uitvaart laat verzorgen, u bent NIET verplicht om de diensten van de verzekeraar te accepteren. Wij adviseren u om tijdig met ons in contact te treden, opdat we alles in detail kunnen uitleggen. Wanneer u bijvoorbeeld door ons een uitvaart laat verzorgen, moet de verzekeraar een geldbedrag aan u uitkeren. Afhankelijk van de uitvaartkosten kan het zijn dat u dan een bedrag moet bijbetalen. Maar u krijgt daarvoor een hele persoonlijke uitvaart geheel overeenkomstig UW wensen en een persoonlijke begeleiding.

Wat is een wilsbeschikking (codicil)?

Een Wilsbeschikking is een document in boekvorm, waarin u uw wensen schriftelijk kenbaar maakt voor uw afscheid. Wij van Jan Reedijk Uitvaartverzorging hebben hiervoor een speciaal boekje gemaakt. Hierin kunt u al uw persoonlijke wensen kenbaar maken, zoals begraven/cremeren, welke muziek u bij een uitvaart wenst en eventuele foto’s. Meer dan in het verleden denken mensen na over hun afscheid van dit aardse leven. Daarom ons advies: neem voor zover mogelijk de regie van uw uitvaart in eigen hand. U kunt deze Wilsbeschikking aanvragen via het contactformulier op onze website.  Ook adviseren wij u om bij de wilsbeschikking een overzicht te maken met adressen, daarmee wordt voorkomen dat vrienden/kennissen geen kennisgeving van uw overlijden ontvangen. In een Wilsbeschikking kunt u ook een overzicht opnemen van uw persoonlijke bezittingen en aan wie u deze wil nalaten. Dit overzicht moet met de hand zijn geschreven en voorzien zijn van een datum en uw handtekening. Een Wilsbeschikking bewaart u thuis en NIET bij een notaris. Voor het opmaken van een testament en een levenstestament is de notaris de aangewezen persoon.

Kunnen we de uitvaartverzorger vragen om vóór het overlijden bij ons thuis te komen?

Wanneer u heeft bepaald welke uitvaartondernemer bij u past, dan komt deze op uw verzoek geheel vrijblijvend bij u thuis voor een eerste kennismaking. In dit gesprek, een voorbespreking, komen alle aspecten aan de orde van een uitvaart zoals u die voor ogen hebt. Zoals de vorm van de uitvaart (begrafenis/crematie) een mogelijke uitvaartdienst in een kerk, een rouwkaart, advertentie, de kleur van een rouwauto, gedachteniskaartjes, muziek en eventuele foto’s.

Van dit gesprek wordt door onze collega een verslag gemaakt inclusief een financiële begroting van de door u gewenste uitvaart. Voor onze uitvaartverzorger is het fijn uw persoonlijke wensen te vernemen en om een familie te ontmoeten. Voor u als nabestaanden geeft dit de noodzakelijke rust om in alle rust liefdevol afscheid te kunnen nemen van uw dierbare.

Van een vriendin hoorde ik dat je bij een verzorging mag helpen? Klopt dit?

In principe mag u altijd assisteren bij de verzorging van uw dierbare. Ons team vindt het fijn om dat samen met uw hulp te doen. De bijzondere handelingen worden normaliter door ons team uitgevoerd. Uw hulp stellen we zeker op prijs, temeer omdat dit bijdraagt aan een van de eerste stappen in de rouwverwerking.

Wat wordt er verstaan onder 24 uurskamer in Afscheidshuys d’ Beek?

In een 24 uurskamer kunt u op ieder willekeurig moment zonder verdere afspraken op ieder moment van de dag afscheid nemen van uw dierbare. Voorwaarde is daarbij een overledene op een koelbed is opgebaard. Deze kamer kunt u geheel naar eigen wens inrichten door van thuis spulletjes mee te brengen, zoals foto’s van de kinderen en kleinkinderen. Hierdoor ontstaat het beeld van de thuissituatie.

Ik heb mijn moeder beloofd dat zij thuis mag blijven na haar overlijden, kan dit?

Dat kan zeker. U kunt hierbij denken aan een opbaring op een bed of in een kist, daarbij maken we gebruik van een bed.- kistkoeling. Maar, wij adviseren een familie om bij een thuisopbaring gebruik te maken van een lichte balseming (ook wel thanatopraxie genoemd). Dit heeft als meerwaarde dat een dierbare zijn/haar natuurlijke kleur kan blijven behouden en bij aanraking niet koud aanvoelt. Bij deze vorm van opbaren is de omgevingstemperatuur in huis ondergeschikt.

Wat is een “technische” crematie?

Een “technische crematie” is een crematie waarbij geen gebruik wordt gemaakt van de faciliteiten in het crematorium, zoals een aula en/of condoleanceruimte. Een technische crematie vindt bijvoorbeeld plaats nadat er in Afscheidshuys d’ Beek of in een parochiekerk een uitvaartdienst heeft plaatsgevonden, of dat een uitvaartceremonie op een geheel eigentijdse wijze heeft plaatsgevonden in bijvoorbeeld een sportkantine, een voetbalstadion, een buurthuis of gewoon bij u thuis, in de tuin. Aansluitend bestaat dan de mogelijkheid om uw dierbare naar het crematorium te begeleiden en daar op een speciale plaats afscheid te nemen. Deze wijze vindt steeds meer plaats.

Mag ik zelf een crematorium kiezen?

Natuurlijk mag dat, de keuze daarin is regionaal erg groot. U bepaalt naar welk crematorium uw voorkeur uitgaat. Ook het aantal belangstellenden dat u verwacht kan de keuze daarbij beïnvloeden. Zo heeft ieder crematorium een grote aula en een kleinere aula, in Breda heeft het crematorium zelf een aula voor maximaal 25 personen (buiten coronatijden). Het crematorium Zoomstede in Bergen op Zoom biedt de mogelijkheid om een plechtigheid in de openlucht te laten plaatsvinden.

Mag ik aanwezig zijn bij de invoer in de ovenruimte?

Tijdens het regelgesprek met onze uitvaartverzorger komt deze vraag zeker aan de orde. Bij het aanmelden van een crematie moet de uitvaartverzorger hiervoor een afspraak maken bij het betreffende crematorium. Voor deze dienstverlening wordt wel een financiële vergoeding gevraagd.

Welke handelingen worden er verricht na de crematie met de as?

Nadat het crematieproces is beëindigd (dit duurt gemiddeld 2 uur), worden de asresten van een overledene verzamelt. De kist, bekleding en weefsels zijn verbrandt. Uitsluitend botten en niet lichaamseigen materiaal, zoals een metalen heup en metalen knie blijven aanwezig. Deze worden uit de asresten verwijderd en de nog aanwezige botten vallen uiteen en worden gemalen tot as. Ook gouden en zilveren implantaten worden teruggevonden en gedoneerd aan goede doelen, zoals de kankerbestrijding en KIKA.

De wetgever heeft bepaald dat een urn met as gedurende 30 dagen in een algemene nis verblijft. Na deze periode kan een familie bepalen wat er met de asresten kan gebeuren. De ene familie plaatst de urn thuis op een speciaal plekje, of ergen in een tuin, ook het bijzetten van een urn in een bestaand graf of urnenmuur behoort tot de mogelijkheden. Ook het uitstrooien is een mogelijkheid, maar daarover moet goed worden nagedacht.

Ik hoor verhalen over een “groene uitvaart”, wat bedoelt men?

Steeds meer mensen zetten zich vandaag de dag in voor een milieuvriendelijke en leefbare wereld. In hun persoonlijke levensstijl maken zij keuzes die passen in een duurzame samenleving. Deze toenemende belangstelling in duurzaamheid is ook terug te zien in het plannen van een uitvaart. Wie natuurvriendelijk en milieubewust geleefd heeft, wil ook graag milieubewust afscheid nemen.

Bij een “groene uitvaart” kunt u denken aan een mand van gevlochten tenen, een mooie wikkeldoek en begraven op een natuurbegraafplaats. Wilt u meer informatie verzamelen, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Welke mogelijkheden biedt de Wet op de Lijkbezorging?

Op dit moment zijn begraven en cremeren de meest gangbare vormen van lijkbezorging. Maar ook uw lichaam doneren aan de wetenschap (Universiteitsziekenhuis) is een mogelijkheid, maar houdt er rekening mee dat niet elk verzoek hiertoe wordt gehonoreerd. Onze uitvaartverzorger kan u nader over informeren.

Binnenkort behoort resumeren ook tot een van de mogelijkheden, ook wel alkalische hydrolyse genoemd, dit gebeurd in een mengsel van water en loog. Na het resumeren ontvangt u zoals bij cremeren een urn.