Lichtjesavond op 2 november 2020.

Afscheidshuys d’ Beek.

 

Maandag 2 november organiseren wij als lokale uitvaartonderneming een lichtjesavond op de R.K. begraafplaats aan de Markt in Prinsenbeek. Het doel van deze avond is om geliefden die gestorven zijn, speciaal op deze avond te gedenken en stil te staan bij hun leven. Voor deze avond zal de begraafplaats sfeervol worden verlicht. De toegang is gratis.

Voor deze avond is gekozen omdat het op deze dag ook Allerzielen is en kerkelijk alle dierbaren worden herdacht in ondermeer de parochiekerk van Prinsenbeek. Dit herdenken is dan ook afgestemd met pastor Ben Hendriksen van de parochie O.L.Vrouw ten Hemelopneming in Prinsenbeek.

Deze avond zal muzikaal worden opgeluisterd door het Beeks koor “Whats in a Note”, mede ook door hun inbreng belooft het zeker een gedenkwaardige avond te worden. Deze avond heeft geen vast/omlijnd programma, een ieder die belangstelling heeft, komt op eigen gelegenheid naar de begraafplaats. Iedereen ontvangt bij aankomst kosteloos een graflichtje om op een graf, urnengraf of bij de urnenmuur van een dierbare te plaatsen. Heeft u geen dierbare begraven maar laten cremeren, ook dan kunt u een lichtje afhalen en thuis bij een foto/urn plaatsen. Bloemisterij Schalk uit Prinsenbeek zal aanwezig zijn met grafstukjes. Bij de uitgang, ter hoogte van verzorgingshuis Hagedonk, zal een collectebus staan waarin u een vrijwillige donatie kunt doen voor volgend jaar.

Iedereen is welkom vanaf 19.45 uur, ongeacht uw levensovertuiging.

In verband met de huidige regelgeving zijn wij extra zorgzaam voor ieders gezondheid en zullen we er op toezien dat iedere bezoeker zich houdt aan de 1,5 meter regel. Wilt u een mondkapje gebruiken, dan verzoeken wij u deze zelf mee te brengen naar de begraafplaats. Daarom wordt er deze avond op de begraafplaats een looproute uitgezet. De ingang aan de is aan de Markt en de uitgang aan de zijde van Hagedonk. Laten we met elkaar zorgen voor ieders gezondheid.

Wilt u deze avond helpen als vrijwilliger? Neem contact op met Jan Reedijk Uitvaartverzorging in Prinsenbeek, telefoon: 076 – 50 22 887. Femke en Jan vertellen u graag wat meer over deze avond. Wij zijn dankbaar voor uw hulp. In de komende weken volgen nadere berichten.