Openingsteksten rouwbrief en/of advertentie

Stil van verdriet en vol bewondering voor de wijze waarop hij met zijn ziekte is omgegaan en afscheid heeft genomen van alles wat hem dierbaar was, geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve, zorgzame man, onze vader en trotse opa

Als je in de harten van zovelen een plaatsje hebt gekregen, dan is het leven rijk geweest. Met groot verdriet, maar ook vervuld van ontelbare herinneringen, delen wij u mee dat na een mooi leven van ons afscheid heeft genomen mijn man, onze vader en opa

Tot onze grote ontsteltenis en droefheid is, voor ons veel te vroeg, geheel onverwacht van ons heengegaan….

Verdrietig, maar ook vervuld van mooie herinneringen hebben wij afscheid genomen van onze lieve vader, opa en overgrootvader …

Diep verslagen delen wij u mee dat geheel onverwacht van ons is heengegaan….

Met grote droefheid geven wij u kennis dat toch nog onverwacht van ons is heengegaan….

Bedroefd om het verlies delen wij u mee dat heden van ons is heengegaan….

Verdrietige geven wij u kennis dat na een kortstondig ziekbed is overleden ………

Verslagen geven wij u kennis dat mijn lieve …… na een kortstondig ziekbed is overleden

Bedroefd om het verlies delen wij u mee dat in zijn/haar slaap is overleden….

Na een dappere strijd die hij/zij heeft gestreden, hebben wij afscheid moeten nemen van …

Met groot verdriet, maar ook met diepe bewondering voor de wijze waarop hij/zij zijn/haar strijd heeft gestreden, geven wij u kennis dat zacht en kalm van ons is heengegaan….

Dankbaar dat hij/zij niet verder hoeft te lijden, maar verdrietig om het verlies, geven wij u kennis dat rustig is ingeslapen….

Bedroefd, maar dankbaar dat hem/haar een verder lijden bespaard is gebleven, geven wij u kennis dat van ons is heengegaan….

Na een kortstondig (langdurig), moedig gedragen lijden is, tot onze diepe droefheid, zacht en kalm van ons heengegaan….

Na een leven dat gekenmerkt werd door hard werken en liefde voor zijn/haar gezin, is onverwacht overleden ….

Vol bewondering voor de manier waarop hij/zij het onvermijdelijke aanvaardde en daarmee voor ons het afscheid minder moeilijk maakte, geven wij u kennis dat van ons is heengegaan….

Bedroefd, maar dankbaar voor alle liefde en goedheid die wij van hem/haar mochten ontvangen, geven wij u kennis dat van ons is heengegaan….

Bedroefd om de grote leegte die hij/zij achterlaat, maar dankbaar voor de achterliggende achterliggende gelukkige jaren, geven wij u kennis dat van ons is heengegaan….

Tot het laatst bezorgd om hen die bij hem/haar hoorden, is tot onze diepe droefheid van ons heengegaan….

Na een leven vol passie voor zijn gezin, zijn werk, treinen, fotografie en mooie vakanties, is Naam aan zijn laatste reis begonnen.

Bedroefd, maar dankbaar dat wij hem/haar zo lang mochten behouden, geven wij u kennis dat zacht en kalm van ons is heengegaan….

Bedroefd, maar dankbaar dat wij hem/haar zo lang in ons midden mochten hebben, geven wij u kennis dat van ons is heengegaan….

Na een opmerkelijk leven, vol persoonlijke uitdagingen met hoogte- en dieptepunten, heeft zijn lichaam het uiteindelijk opgegeven…

Met dankbaarheid voor de goede zorgen in verpleeghuis/huize ………., geven wij u kennis dat zacht en kalm van ons is heengegaan….

Tot ons onuitsprekelijk verdriet is door een noodlottig ongeval van ons weggenomen….

Slechts enkele weken (maanden) na het overlijden van zijn/haar geliefde vrouw/man en onze moeder/vader, hebben wij afscheid moeten nemen van….

Diep bedroefd, maar dankbaar voor de vele goede jaren die wij samen mochten beleven, geven wij u kennis dat, voorzien van het Heilig Sacrament der Zieken, van ons is heengegaan….

Omringd door allen die hem/haar lief waren is, na een langdurig met moed gedragen ziekte van ons heengegaan….

Nadat wij … jaar voor hem/haar hebben mogen zorgen, is tot ons groot verdriet uit ons midden weggenomen….

Heden overleed thuis in zijn/haar eigen vertrouwde omgeving, na een langdurige ziekte, omringd door allen die hem/haar lief waren….

Na voor ons allen een voorbeeld te zijn geweest van liefde en geduld is na een kortstondige ziekte van ons heengegaan….

Moegestreden is in zijn/haar Heer ontslapen….

We hebben je mogen begeleiden in je laatste levensfase. Het was fijn om dit samen voor je te mogen doen. Vandaag is overleden ……