Al in een vroeg stadium kunt u onze adviseur vragen om met u te overleggen welke keuzes er gemaakt kunnen worden in combinatie met uw financiële middelen. Een goed gesprek kan verhelderend werken. Nadat onze adviseur met u heeft gesproken, kan er een financieel overzicht worden gemaakt van de kosten. Dit kunt u dan op een later tijdstip, of in overleg met uw familie, verder uitwerken. De kosten van een uitvaart zijn voor een zeer belangrijk deel afhankelijk van UW persoonlijke wensen.

Het zal u ongetwijfeld bekend zijn dat een crematie veelal in financieel opzicht voordeliger kan zijn dan een begrafenis. Zo zullen de kosten van een kerkdienst en een crematie financieel voordeliger zijn dan een begrafenis, waar u te maken heeft met de kosten van een graf en een eventueel grafmonument. Maar in de voorlichting van onze persoonlijke adviseur worden al deze details voor u nauwgezet uitgewerkt en kunt u begroting tegemoet verwachten die nauwelijks af zal wijken van de uiteindelijke factuur.
Wij streven er naar om u op een uiterst correcte wijze voor te lichten, zonder verborgen kosten. U komt niet voor onvoorziene kosten te staan.


Kosten van een crematie
Nadat iemand is gestorven komt al snel de vraag welke wensen iemand heeft uitgesproken na dienst overlijden. Een crematie kan in veel situaties financieel aantrekkelijker zijn dan begraven. Onder condities verzorgen wij een eenvoudige crematie voor het bedrag van € 2.495,00.

Klik op de button om naar de condities van de Basisuitvaart te gaan.

Wilt u een crematieplechtigheid in het crematorium met een eenvoudige catering, dan kost u dat zo’n € 5.000,00. Wilt u een meer uitgebreide crematie i.c.m. met een koffietafel, dan spreken we al snel over € 7.000,00. Maar wilt u een uitvaartplechtigheid op een niet traditionele wijze, ook dan kunnen wij u daarbij helpen om een juiste keuze te maken.  Zo kunt u in een buurthuis of een partycentrum een uitvaart laten plaatsvinden, misschien heeft u een redelijk tuin of een ruime kamer, ook dan zijn er mogelijkheden, de Wet op de Lijkbezorging, biedt u daarin veel mogelijkheden. Uiteindelijk bepaalt u de wijze waarop een afscheid plaats zal vinden.

Klik op de button om naar de bijzondere uitvaarten te gaan.

Om een overledene niet “achter te laten in een aula”, begeleidt een familie tegenwoordig hun dierbare naar de ovenruimte. Indien gewenst kunt u ook aanwezig zijn bij de invoer.


Kosten van een begrafenis
Een begrafenis wordt vaak voorafgegaan door een kerkdienst in de parochie waartoe men behoort. Een aangesloten pastor kan de dienst voorgaan, ter opluistering zal ook een kerkkoor haar diensten verlenen en worden er persoonlijke uitvaartliturgieën gedrukt. De kosten van een uitvaart worden in het algemeen ook bepaald door uw kerkelijke (jaarlijkse) bijdrage. Tijdens een dienst zijn ook uitvaartassistenten/dragers aanwezig die ondermeer zorgdragen voor de begeleiding, de collecte, het uitreiken van gedachtenisprentjes en op de begraafplaats.

Met betrekking tot het graf moet er vaak een keuze worden gemaakt tussen een enkel en een dubbeldiep graf en grafrechten. Hierbij moet u al snel rekenen op een bedrag van € 2.500,00, bepalend hierbij is de door u gewenste begraafplaats. Over het algemeen bestaat ook de gelegenheid om (in overleg met de beheerder) een locatie van een graf te bepalen. Dat kan voor een familie heel bepalend zijn.

Afhankelijk van uw financiële middelen kunt het graf voorzien van een grafmonument. De kosten hiervan lopen uiteen van ca. € 1000,00 tot wel € 10.000 en meer. Tegen een geringe vergoeding kunnen wij het graf ook voorzien van een (tijdelijk) grafmonument, u kunt dan op een later moment een definitieve keuze maken.