Lichtjesavond Prinsenbeek afgelast

Mede door de aangescherpte maatregelen in de afgelopen dagen vanwege Corona, hebben we helaas het besluit moeten nemen om de geplande  Lichtjesavond, op maandag 2 november, NIET door te laten gaan.

We vinden de gezondheid van alle bezoekers erg belangrijk en willen u als belangstellenden niet blootstellen aan mogelijke risico’s.

Voor ons als onderneming een treurig besluit met pijn in het hart genomen, maar wij hopen dat u begrip heeft voor dit besluit.

Zodra de regelgeving weer “normaal” wordt, zullen we het organiseren van een Lichtjesvond weer in overweging nemen.

Namens Jan Reedijk Uitvaartverzorging;

Jan Reedijk en Femke Machielsen.

Lichtjesavond op 2 november 2020.

Afscheidshuys d’ Beek.

 

Maandag 2 november organiseren wij als lokale uitvaartonderneming een lichtjesavond op de R.K. begraafplaats aan de Markt in Prinsenbeek. Het doel van deze avond is om geliefden die gestorven zijn, speciaal op deze avond te gedenken en stil te staan bij hun leven. Voor deze avond zal de begraafplaats sfeervol worden verlicht. De toegang is gratis.

Voor deze avond is gekozen omdat het op deze dag ook Allerzielen is en kerkelijk alle dierbaren worden herdacht in ondermeer de parochiekerk van Prinsenbeek. Dit herdenken is dan ook afgestemd met pastor Ben Hendriksen van de parochie O.L.Vrouw ten Hemelopneming in Prinsenbeek.

Deze avond zal muzikaal worden opgeluisterd door het Beeks koor “Whats in a Note”, mede ook door hun inbreng belooft het zeker een gedenkwaardige avond te worden. Deze avond heeft geen vast/omlijnd programma, een ieder die belangstelling heeft, komt op eigen gelegenheid naar de begraafplaats. Iedereen ontvangt bij aankomst kosteloos een graflichtje om op een graf, urnengraf of bij de urnenmuur van een dierbare te plaatsen. Heeft u geen dierbare begraven maar laten cremeren, ook dan kunt u een lichtje afhalen en thuis bij een foto/urn plaatsen. Bloemisterij Schalk uit Prinsenbeek zal aanwezig zijn met grafstukjes. Bij de uitgang, ter hoogte van verzorgingshuis Hagedonk, zal een collectebus staan waarin u een vrijwillige donatie kunt doen voor volgend jaar.

Iedereen is welkom vanaf 19.45 uur, ongeacht uw levensovertuiging.

In verband met de huidige regelgeving zijn wij extra zorgzaam voor ieders gezondheid en zullen we er op toezien dat iedere bezoeker zich houdt aan de 1,5 meter regel. Wilt u een mondkapje gebruiken, dan verzoeken wij u deze zelf mee te brengen naar de begraafplaats. Daarom wordt er deze avond op de begraafplaats een looproute uitgezet. De ingang aan de is aan de Markt en de uitgang aan de zijde van Hagedonk. Laten we met elkaar zorgen voor ieders gezondheid.

Wilt u deze avond helpen als vrijwilliger? Neem contact op met Jan Reedijk Uitvaartverzorging in Prinsenbeek, telefoon: 076 – 50 22 887. Femke en Jan vertellen u graag wat meer over deze avond. Wij zijn dankbaar voor uw hulp. In de komende weken volgen nadere berichten.

Nieuws aangaande het coronavirus

Op dit moment maken we in Nederland allemaal een moeilijke en gelijk ook een spannende tijd door. In de hele wereld worden mensen ziek of overlijden aan de gevolgen van een zeer besmettelijk virus. Alle overheidsinstanties treffen maatregelen om dit verschrikkelijke virus te bestrijden en heeft de overheid ingrijpende maatregelen moeten nemen. Het einde daarvan zal vermoedelijk nog enige tijd op zich laten wachten.

Voor ons betekent dit in Afscheidshuys d’ Beek, dat wij anders met nabestaanden moeten leren omgaan. Zo zullen we een andere werkmethode ontwikkelen en moeten we het regelen van een uitvaart op een andere wijze gaan invullen, zonder dat dit ten kosten mag gaan van de kwaliteit. Dit is voor u niet altijd prettig, maar toch proberen we u zoveel mogelijk te helpen.
In deze droevige tijden willen we u informeren omtrent de mogelijkheden die voor u van groot belang kunnen zijn om een goede uitvaart te regelen zoals u dat inmiddels al vele jaren gewend bent. Door middel van dit bericht willen wij u voorlichten en kijken wat we in deze moeilijke tijd voor elkaar kunnen betekenen.

Wij kunnen ons goed voorstellen dat u voor een geliefde, een mooie uitvaart voor ogen heeft, maar dat we gedwongen worden om dit nu op een andere manier in te vullen. Daarom denken wij met u mee om er samen iets moois van te maken.

In Afscheidshuys d’ Beek beschikken wij over een aula die zeer geschikt is voor een intieme plechtigheid! Dagelijks hebben wij van 09.00 tot 10.00 uur een vrij inloop-spreekuur en bieden wij u de mogelijkheid om deze aula te bezoeken. Wilt u meer informatie? Neem dan met ons contact op: info@reedijkuitvaart.nl of bel ons:

tel.: 076 – 50 22 887 (24 uur per dag bereikbaar).

Door middel van de uitvaartbranche worden we met grote frequentie geïnformeerd aangaande de stand van zaken, maar soms volgen adviezen elkaar erg snel op. Op dit moment schrijft het RIVM voor dat uitvaarten in kerken en/of crematoria uitsluitend toegankelijk zijn voor max. 30 personen (inclusief organist/koor).

Voor rouwbezoek en condoleancebezoek is het dringende advies om niet meer dan 6 personen toe te laten. Meer personen tegelijk is helaas niet mogelijk i.v.m. besmettingsgevaar. Verwacht u meer personen, dan adviseren wij u om een schema op te stellen wie wanneer afscheid kan komen nemen.

Van alle aanwezigen wordt ook verwacht dat zij allemaal 1,5 meter afstand van elkaar houden. Het gevaar van besmetting ligt overal op de loer, reden voor ons om ook een kopje koffie/thee niet meer aan te bieden. In Afscheidshuys d’ Beek kunt u (onder strikte voorwaarden) gebruik maken van de 24 uurskamers.


Het regelgesprek doen wij in deze vervelende situatie niet bij u thuis maar onder voorwaarden bij ons op kantoor. Alle afspraken worden door ons op kantoor verder uitgewerkt en per post en/of email aan u toegezonden.

Middels onze website houden wij u op de hoogte van alle nieuwe maatregelen die de RIVM noodzakelijk acht. Op de website van het RIVM kunt u op veel vragen een antwoord vinden en nadere instructies publiceren.

Wat betreft het overbrengen naar ons Afscheidshuys d’ Beek gelden ook nieuwe regels: zo vragen wij u bij een overlijdensmelding, naar de oorzaak van overlijden, zijn er personen ziek, zijn er mensen met koorts. Ook voor onze collegae gelden t.a.v. het overbrengen strenge regels. Geef onze collegae ook de door hen zo gewenste ruimte van 1,5 meter.

Hoe om te gaan bij het condoleren.                                                                                                   Het is heel on-Brabants om elkaar bij een condoleance geen hand te kunnen geven. Maar het is inmiddels al een bekend gebaar: leg uw hand op uw hart als teken van medeleven.

In het crematorium en op een begraafplaats.                                                                                   Alle crematoria en begraafplaatsen volgen strikt de richtlijnen van het RIVM.  In overleg met onze uitvaartverzorger worden de afspraken voor het gebruik van diensten in het crematorium doorgesproken. Door nauw met elkaar samen te werken en ieder besluit af te stemmen, ontstaat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen de uitvaartbranche.

In de afgelopen week hebben we al diverse begrafenissen uitgevoerd waarbij een groepje belangstellenden rond het graf stond opgesteld met inachtneming van de eerder genoemde afstand van 1,5 meter.

Wij danken allen die zich inzetten voor uw en onze gezondheid.

Namens Jan Reedijk Uitvaartverzorging;

Femke Machielsen en Jan Reedijk

12-01-2020 Lichtjesavond

Dit jaar (2020) organiseren wij op Zondag 12 januari een Lichtjesavond op de Algemene Begraafplaats aan de Zundertseweg in Etten-Leur. Voor iedereen is deze avond vrij toegankelijk. Tijdens deze Lichtjesavond worden alle overledenen herdacht. Daarvoor krijgt iedere bezoeker bij aankomst een graflichtje om op het graf van een dierbare te plaatsen. Vervolgens gaat men naar de tent waar live muziek wordt gespeeld door muzikanten uit Etten-Leur en Prinsenbeek. Ook krijgt men een glaasje glühwein en enkele andere versnaperingen aangeboden vanuit de organisatie.

Open dag!

Op verzoek van inwoners van d’ Beek, houden we nogmaals een OPENDAG OP zaterdag 26 oktober van 12.00 tot 16.00 uur. Tijdens deze OPENDAG zal er een collega aanwezig zijn die u uitvoerig kan vertellen over Thanatopraxie (balseming). Bent u geïnteresseerd in deze vorm van behandeling/verzorging, laat u dan voorlichten over deze voor vele nog onbekende behandelmethode na overlijden.

U bent van harte welkom!

Afscheidshuys d’ Beek verhuisd naar Beeksestraat 5 te Prinsenbeek.

We zijn echt supertrots op ons nieuwe Afscheidshuys d’ Beek, aan de Beeksestraat 5. We hebben er samen met de aannemer, de loodgieter, de timmerman, de schilder en het beveiligingsbedrijf, de afgelopen weken hard aan gewerkt en daarna alle spullen van de oude locatie over verhuisd naar de Beeksestraat 5.

Onze oprechte dank gaat allereerst naar het parochiebestuur, dat ons in 2015 in de gelegenheid heeft gesteld, een Afscheidshuys aan de Markt in Prinsenbeek te realiseren. Onze persoonlijke dank aan Huib Janssen, Ronald Witte en Henny Boot, zijn dan ook zeker op zijn plaats.

Het nieuwe pand, gelegen tussen Hip & Co en Casa Lisetta, kwam voor ons precies op het juiste moment. Omdat de bouwplannen van de appartementen aan de Markt serieuze vormen begonnen te krijgen, zijn we op zoek gegaan naar een nieuw en representatief onderkomen voor het Afscheidshuys d’ Beek. Door de het vertrek van de vorige huurder uit de Beeksestraat, kwam dit pand bij ons in beeld.

Daarom mogen we met gepaste trots stellen dat het bereikte resultaat beslist gezien mag worden. Vanaf heden kunnen overledenen worden opgebaard in de rouwkamers van onze nieuwe locatie.

Omdat onze medewerkers net als u allemaal op vakantie gaan, willen we u allemaal in de gelegenheid stellen om op zaterdag 17 en zondag 18 augustus aanstaande tussen 11.00 en 16.00 uur, het Afscheidshuys d’ Beek te komen bezoeken. U kunt dan met eigen ogen zien wat het is geworden.

Noteert u deze datum alvast in uw agenda.

Herdenkingsmiddag

Op zondag 24 september 2017 mochten wij als uitvaartonderneming, voor de eerste maal een herdenkingsmiddag organiseren in de Protestante Kerk in Prinsenbeek. Veel families in Prinsenbeek en omgeving, gaven gehoor aan de uitnodiging om deze middag een dierbare te gedenken. De reden om voor dit evenement dit kerkgebouw te gebruiken, was een bewuste keuze. De akoestiek en de vormgeving van het gebouw maakten, dat het een heel intiem uur van samenzijn en gedenken werd.

Deze eerste herdenkingsmiddag werd bijzonder goed bezocht en ook werden voordrachten gedaan door ondermeer Ds. Evelyn Quaak en de leden van de werkgroep “Herdenken”. De muzikale omlijsting van deze middag werd verzorgd door Wim en Greet Bervoets met ondersteuning door Rob Pollee. Het werd een gedenkwaardig uur van gedenken, luisteren naar voordrachten en toepasselijke muziek. Na het klinken van de laatste muzikale tonen van de muziek, ontving iedere bezoeker een “steen” als aandenken om thuis op een mooie plek neer te leggen bij een foto van een geliefde. Na een afsluitend kopje koffie ging een ieder weer huiswaarts met het gevoel van saamhorigheid en het delen van verdriet.

Deze middag werd mogelijk gemaakt door de werkgroep “Herdenken”, bestaande uit: Jopie Bastiaansen, Anita Lodewijks, Joke Machielsen en Joke Tinga. Dank voor jullie inzet.