Nadat een overlijden heeft plaatsgevonden, verzoeken wij u om eerst de huisarts of de dienstdoende arts te waarschuwen. Afhankelijk van zijn dienst komt deze zo snel mogelijk. Vindt een overlijden plaats in een ziekenhuis, zorgcentrum of Hospice, dan wordt dat intern geregeld. De (schouw)arts stelt een verklaring van overlijden op die u overhandigt aan de uitvaartverzorger, deze zal met deze papieren de aangifte van overlijden verzorgen, in de gemeente waarin het overlijden heeft plaatsgevonden. Let wel: zolang de arts het overlijden niet heeft vastgesteld, mag een lichaam niet verplaatst worden. Nadat de arts is geweest, kunt u met ons contact opnemen, tel.: 076 – 50 22 887. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.

Tijdens het telefoongesprek wordt aan u gevraagd om de navolgende dingen te regelen:

  • Kleding klaarmaken om na de verzorging te kleden.
  • Een eventueel trouwboekje of identiteitsbewijs (rijbewijs/paspoort).
  • Een wilsbeschikking/Persoonlijk codicil of Testament, indien wensen kenbaar zijn gemaakt.
    Polissen en/of verzekeringen met betrekking op het overlijden.
  • Ook wordt aangegeven hoe wij als uitvaartondernemer gaan handelen, zoals de verzorging bij u thuis of dat een dierbare eerst naar Afscheidshuys d’ Beek wordt overgebracht om vervolgens op een later moment te verzorgen. U kunt daarbij helpen.
  • Ook kan gekozen worden voor een thuisopbaring.
  • Ook is het verstandig om een adressenoverzicht te maken voor het versturen van rouwbrieven.

Daarna gaan we met de familie de uitvaart vormgeven overeenkomstig de wens van de overledene. Hieronder vallen het maken van afspraken met een geestelijke, de begraafplaats, het crematorium, het opstellen van de tekst voor de rouwkaart en/of rouwadvertentie. Daarna volgt de aangifte van het overlijden in de betreffende gemeente en ontvangt u een overlijdensakte.

Wij adviseren u om zodra een overlijden in het verschiet ligt, al wat dingen te organiseren.